Турбоинженеринг
Добредојдовте!
ПОВАЖНИ ПРОЕКТИ
2016 ЈСП - Скопје Објект Милениумски Крст - надворешни степеници, монтажа на лифт, заштита од корозија, ново лед осветлување и пречистителна станица
2015 Општина Охрид Набавка и поставување на урбана опрема - автобуски постројки
2015 Општина Илинден Изградба и поврзување на шест препумпни уреди на фекална канализација во н. Илинден
2015 АД Елем Скопје, Подружница РЕК Битола Изработка и монтажа на цевковод за Термоелектрани, подружница РЕК Битола
2014; Општина Гази Баба Изградба и реконструкција на спортски и детски забавни објекти, изработка и поставување на спортски реквизити и урбана опрема на територија на Општина Гази баба
2014 Општина Дојран Реконструкција на пречистителна станица
2013 Град Скопје Изработка и поставување на 274 автобуски постројки на локации на кои се врши линиски градски превоз на патници на подрачјето на град Скопје
2010 Конструктор Македонија Набавка, транспорт и монтажа на потопни пумпи, циркулациони пумпи и хидростаница за oбјект "Спомен куќа" на Тодор Проески
2009 ЈКП Водовод Битола Монтажа на мерни инструменти и имплементација на SCADA систем
2008 Општина Чучер Сандево Монтажа на пречистителна станица - општина Чучер Сандево
2006 Општина Кривогаштани Монтажа на пречистителна станица - општина Кривогаштани