Добредојдовте!
Previous
 • Филтри за вода

  Голем избор на филтри за вода за избор на филтри за вода за пиење Голем избор на филтри за вода за пиење,... Повеќе

 • Соларни панели

  Заштедете електрична енергија со Заштедете електрична енергија со Заштедете електрична енергија со... Повеќе

 • Генератори

  Турбоинженеринг е овластен застапник на генераторите турбоинженеринг е овластен застапник на генераторите... Повеќе

 • Пумпи за вода

  25 години искуство во бизнисот... Повеќе

Next

25 Години на пазарот

Турбоинженеринг е лидер на македонскиот пазар во делот на проектирање, испорака и одржување на пумпи и пумпни станици веќе 25 години.

Комплетен Инженеринг

Компанијата нуди проектирање, испорака, монтажа, одржување и сервисирање на пумпи, компресори и водоводна арматура. Исто така, овозможува услуги поврзани со проектирање, изведба и надзор на градежни конструкции.

Квалитет и Гаранција

Турбоинженеринг поседува сертификати за квалитет ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Успешното работење на компанијата во изминатите 25 години е резултат на стручноста, професионалниот однос и високата квалификуваност на вработените, проследено со определбата за избор на материјали и опрема со врвен квалитет.

Сервис и Резервни делови

Турбоинженеринг е застапник на светски признати и сертифицирани производители на пумпи и тоа: CALPEDA, CAPRARI, ZENIT, GRINDEX, WFM Generators, како и ELBI, AQUASYSTEM, SEKO и CADOPPI.ПартнериПроекти