Добредојдовте!
ДИЗЕЛ И ЕЛЕКТРИЧНИ ГЕНЕРАТОРИ

Посебен сегмент во работата на ТУРБОИНЖЕНЕРИНГ е одделот за испорака, монтажа и одржување на електрични генератори од реномираниот италијански производител WFM Generators со капацитет на снага од 0,2 - 500 kVA, кои во зависност од потребите на клиентот, достапни се во 2 верзии за монтажа и тоа:

  • Мобилни Дизел Електрични Генератори
  • Фиксни Дизел Електрични Генератори

Нашиот тим изведува:

  • Монтажа на фиксни генератори со изведба на електрична инсталација со двојно напојување

  • Испорака и монтажа на електро ормари за автоматско стартување и опрема за далечински мониторинг

  • Комплетно сервисирање на генератори со мотор со внатрешно согорување( бензински и дизел )

  • Одржување на електрични генератори со посета на локацијата од страна на мобилна сервисна екипа опремена за работа на терен и на тешко достапни локации. Досега имаме испорачано околу 300 генератори само за потребите на мобилни оператори на различни локации низ земјата.