Добредојдовте!
СОЛАРНИ КОЛЕКТОРИ

Во чекор со светските трендови за заштеда и рационално користење на енергија, ТУРБОИНЖЕНЕРИНГ во своето портфолио на услуги ги вклучи и алтернативните извори на енергија. Нудиме продажба и инсталација на економични соларни системи за индивидуални и индустриски објекти.